PALOTUOTTEET MURTOILMAISU VIDEO KULUNVALVONTA VIRRANSYÖTTÖ, KAAPELIT JA LAITTEET OUTLET

Suositut linkit  - Myynti-ja toimitusehdot

 

Noudot:
Noutovarasto palvelee lähiseudun asiakkaita. Noutovarastosta voi noutaa ennalta tilatut tuotteet. Ilman etukäteen tehtyä tilausta, veloitamme noudosta käsittelymaksun.

Toimitusmyynti:
Toimitusmyynti palvelee kaikkia asiakkaitamme. Varastotuotteet toimitetaan keskusvarastostamme. Toimitusaika vahvistetaan tilauskohtaisesti. Toimitukset toimitetaan perille haluttuun osoitteeseen.

Rahtikustannukset:
Rahtikustannukset ovat kiinteät painoluokkiin sidotut. Kiinteä rahtihinnoittelu ei koske akkuja ja kaapeleita.

Hinnat:
Noudatamme kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. Toimitusehto: FCA Incoterms 2000, ADI-ALARMSYSTEM FINLAND Oy:n varastossa.

Takuu:
Tuotekohtainen takuu on kaksi [2] vuotta, ellei sitä ole erikseen rajoitettu. Palautukset: Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyntihenkilömme kanssa. Tarkemmat palautusehdot löydät tästä linkistä "Palautusohjeet".

Maksuehto:
Sopimuksen mukaan. 

Toimitusehdot:
Kaikki toimituspäivämäärät ovat arvioita, mikäli ADI ei ole muuta sopinut kirjallisesti.  

Alle 1 500 euron tilausten toimitusehto on EXWORKS [tehtaasta, Incoterms 2000] ADI:n toimipisteestä niin, että riski tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle kun tuotteet siirtyvät kuljettajalle toimitusta varten.

Toimitusten, joiden hinta ylittää 1 500 euroa, toimitusehto on CIF, [kulut, vakuutus ja rahti maksettuna, Incoterms 2000] toimipisteestä niin, että riski tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle kun ADI toimittaa tuotteet tilauksessa määriteltyyn ostajan toimipisteeseen.

Mikäli toimituksessa esiintyy puutteita, tästä tulee ilmoittaa ADI:lle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa katsotaan, että kaikki tuotteet on toimitettu ja hyväksytty. Ostaja on vastuussa kaikista viivästyksistä ja lisäkuluista, joita ADI:lle aiheutuu ostajan toimien tai laiminlyöntien johdosta.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle kun tämä on maksanut niistä täyden hinnan. Siihen saakka kunnes koko hinta on maksettu, ostajan tulee vakuuttaa tuotteet kattavasti niin, että edunsaajana on ADI. Ostaja ei myöskään saa pantata tuotteita, ja sen tulee ilmoittaa kolmansille osapuolille omistuksenpidätyksestä.

 

ADI-ALARMSYSTEM FINLAND OY:N TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

 

EHDOT

Mikäli muuta ei käy ilmi tämän asiakirjan etusivulta, seuraavia ehtoja sovelletaan ilman poikkeuksia etusivulla kuvattuun ADI-Alarmsystem A/S:n taikka sen tytäryhtiöiden, mukaan lukien ADI-Alarmsystem Finland Oy:n, [ADI] myyntiin ostajalle Suomessa.

 

1. SOVELLETTAVAT EHDOT

ADI:n myynti perustuu vain näihin ehtoihin, ja kaikkia ostajan tilaukseen tai muuhun asiakirjaan, sopimukseen tai yhteisymmärrykseen sisältyviä poikkeavia ehtoja tai lisäehtoja pidetään oleellisina muutoksina, jotka eivät sido ADI:tä. Jotta ADI voi hyväksyä ostajan tilauksen, ostajan tulee erikseen hyväksyä nämä ehdot kokonaisuudessaan. Kun ostaja hyväksyy toimituksen ADI:ltä, se hyväksyy samalla myös nämä ehdot kokonaisuudessaan.

 

2. TARJOUS/HINNAT

ADI voi vapaasti muuttaa kaikkien tuotteiden hintoja ja määritelmiä ilman erillistä ilmoitusta. Poikkeuksena tästä on ADI:n mahdollinen tarjous, joka on esitetty tämän asiakirja kääntöpuolella ja joka on sitova vain jos ostaja tekee tilauksen tarjouksessa esitetyssä ajassa tai jos aikarajaa ei mainita, 30 vuorokauden sisällä. Ostajan täytyy pyytää kaikkien tilattujen tavaroiden toimitusta 12 kuukauden kuluessa tilauksen päiväyksestä. Muussa tapauksessa ADI:n toimitusajankohdan vakiohintoja voidaan ADI:n valinnan mukaan soveltaa jo toimitettuihin tuotteisiin, vaikka ne olisi jo laskutettu. Hinnat eivät sisällä pakkauskustannuksia, mikäli tätä ei ole erikseen mainittu, eivätkä asennusta, käyttöönottoa tai ylläpitoa. Kaikki työkalut, suunnitelmat, piirustukset ja muut aineettomat oikeudet, joita on tuotettu tai toimitettu näiden ehtojen mukaisesti, ovat kyseisten tuotteiden valmistajan omaisuutta. Jos ADI:n materiaalikustannukset nousevat vähintään 5 %, ADI:llä on oikeus vastaavasti korottaa kaikkien niiden tuotteiden hintaa, joihin nousu vaikuttaa. Korotus koskee ADI:n olemassa olevia ja tulevia tarjouksia ja/tai ostajan tilauksia. 

 

3. MAKSUT

Mikäli muuta ei ole erikseen sovittu kirjallisesti, kaikki maksut suoritetaan euroissa, ja ne tulee maksaa ADI:n tilille 30 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Maksaja vastaa kaikista pankkimaksuista. ADI:llä on koska hyvänsä oikeus arvioida ostajan luottokelpoisuus, ja jos ostaja ei täytä ADI:n luottokelpoisuuskriteereitä, ADI:llä on oikeus muokata luottoehtoja tai kieltäytyä myöntämästä luottoa erikseen ilmoittamatta ja vaatia takuuta, vakuuksia tai etukäteismaksua tuotteiden tulevista toimituksista. Myöhästyneistä maksuista peritään kuukausittaista korkolain mukaista viivästyskorkoa. ADI.lla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

 

4. TOIMITUS

Kaikki toimituspäivämäärät ovat arvioita, mikäli ADI ei ole muuta sopinut kirjallisesti.  

Alle 1 500 euron tilausten toimitusehto on EXWORKS [tehtaasta, Incoterms 2000] ADI:n toimipisteestä niin, että riski tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle kun tuotteet siirtyvät kuljettajalle toimitusta varten. Toimitusten, joiden hinta ylittää 1 500 euroa, toimitusehto on CIF, [kulut, vakuutus ja rahti maksettuna, Incoterms 2000] toimipisteestä niin, että riski tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle kun ADI toimittaa tuotteet tilauksessa määriteltyyn ostajan toimipisteeseen. Mikäli toimituksessa esiintyy puutteita, tästä tulee ilmoittaa ADI:lle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa katsotaan, että kaikki tuotteet on toimitettu ja hyväksytty. Ostaja on vastuussa kaikista viivästyksistä ja lisäkuluista, joita ADI:lle aiheutuu ostajan toimien tai laiminlyöntien johdosta. Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle kun tämä on maksanut niistä täyden hinnan. Siihen saakka kunnes koko hinta on maksettu, ostajan tulee vakuuttaa tuotteet kattavasti niin, että edunsaajana on ADI. Ostaja ei myöskään saa pantata tuotteita, ja sen tulee ilmoittaa kolmansille osapuolille omistuksenpidätyksestä.

 

5. VEROT

Hintaan lisätään kaikki asianmukaiset verot, jotka ostajan tulee maksaa, mikäli ostaja ei ole toimittanut ADI:lle veroviranomaisten hyväksymää todistusta verovapaudesta.

 

6. FORCE MAJEURE

ADI ei ole vastuussa viivästyksestä tuotteiden valmistuksessa tai toimituksessa, mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä kuten esimerkiksi siitä, että kolmas osapuoli ei ole pystynyt tai halunnut toimittaa ADI:lle tuotteita, osia, palveluita, käsikirjoja tai muuta tietoa, joka on välttämätöntä tuotteiden toimituksen kannalta, viiveestä vientiluvan saamisessa tai vientiluvan epäämisestä tai peruuttamisesta tai muista jonkin valtion toimista, jotka rajoittavat ADI:n kykyä toimia, tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvasta, epätavallisista sääolosuhteista tai muusta luonnonkatastrofista, karanteenista, epidemiasta, pandemiasta tai alueellisesta terveydellisestä kriisistä, lakosta tai työsulusta, mellakasta, yhteenotosta, kapinasta, kansalaistottelemattomuudesta, aseellisesta selkkauksesta, terrorismista tai sodasta [tai näiden välittömästä uhasta], tai mistä hyvänsä muusta syystä, johon ADI ei voi toimillaan vaikuttaa. Jos ylivoimainen este jatkuu yli 90 vuorokautta, kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa ostajan tilaus, ja ostaja maksaa ADI:lle korvauksen sen suorittamasta työstä sekä peruutuksesta ADI:lle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.  Mikäli ylivoimainen este tai ostaja aiheuttaa viivästyksiä toimituksessa tai suorituksissa, toimituksen tai suorituksen päivämäärää lykätään ADI:n tosiasiallisen viivästymisen verran tai sopimuksen mukaan. Mikäli ADI laiminlyö velvollisuutensa, myöhästyy tai jättää tuotteet toimittamatta jostain muusta kuin yllämainitusta syystä, ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta ADI:ltä, mutta sillä on oikeus peruuttaa tilaus ilmoittamalla tästä etukäteen kirjallisesti ADI:lle. ADI voi toimittaa tilaukset yhdessä tai useammassa erässä.

 

7. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Ostaja ei saa peruuttaa tilaustaan ilman ADI:n kirjallista etukäteissuostumusta. Tuotteita, joiden toimitus on seuraavien 30 vuorokauden sisällä, ei voi peruuttaa tai niiden aikataulua muuttaa. Tuotteiden kohdalla, joiden toimitus on 30–60 vuorokauden kuluessa, aikataulua voidaan muuttaa ADI:n antaessa tähän kirjallisen suostumuksen etukäteen. Jos toimituksen aikataulua muutetaan 60 vuorokautta ylittävän ajan osalta, määriä ei voida muuttaa uudestaan tältä osalta.  Ostaja on velvollinen maksamaan korvauksia tilauksen peruuttamisesta kuten esimerkiksi [a] hinnanmuutos perustuen toimitettuun määrään, [b] kaikki suorat ja epäsuorat kustannukset, jotka johtuvat siitä, että ostaja on peruuttanut tilauksen [c] nimenomaisesti asiakkaan tuotteita varten hankitun materiaalin täydet kustannukset ja [d] kohtuullinen korvaus suhteellisista kustannuksista ja odotettavissa olevasta voitosta alan käytännön mukaisesti.  ADI:llä on oikeus peruuttaa ostajan tilaus kokonaan tai osittain, jos ostaja rikkoo näitä ehtoja tai jos ostaja on maksukyvytön, se asetetaan selvitystilaan tai haetaan konkurssiin.

 

8. KORVAUKSET 

[a] ADI sitoutuu [i] puolustamaan tai sovittelemaan vaatimuksia tai oikeudellisia prosesseja, jotka nostetaan ostajaa vastaan ja jotka perustuvat yksinomaan väitteeseen siitä, että ADI:n tytäryhtiöiden valmistamat tuotteet, jotka ADI on toimitanut näiden ehtojen mukaisesti, loukkaavat kolmannen osapuolen omistamaa patenttia, tekijänoikeutta tai piirustuksia [mask work] ja [ii] maksamaan kolmannelle osapuolelle maksettaviksi määrättävät kustannukset tai vahingonkorvaukset sillä edellytyksellä, että [A] ADI:lle ilmoitetaan välittömästi kirjallisesti tällaisesta vaatimuksesta, [B] ADI saa valitsemansa neuvonantajan avulla täysin itse päättää tällaisen vaalituksen puolustamisesta tai sovittelusta ja [C] ostaja toimittaa ADI:lle kaiken saatavissa olevan tiedon ja avustaa tätä. Koska ADI:llä on oikeus yksin hoitaa vahingonkorvausvaatimukset, se ei missään olosuhteissa ole velvollinen maksamaan ostajan mahdollisia asianajokustannuksia. ADI:llä ei ole mitään velvoitteita sellaisten vaateiden suhteen, jotka liittyvät tuotteisiin, jotka eivät ole ADI:n tytäryhtiön valmistamia, mutta ADI luovuttaa ostajalle tällaisten tuotteiden valmistajan mahdollisesti maksaman korvauksen niiltä osin kuin ADI on oikeutettu kyseiseen korvaukseen.

[b] ADI ei ole vastuussa sovittelusta tai kompromissista koskien kolmannen osapuolen vaatimusta, joka on tehty ilman ADI:n kirjallista suostumusta. ADI:llä ei ole velvoitteita eikä tätä kappaletta [8] sovelleta kolmannen osapuolen aineettoman oikeuden loukkausta koskevaan vaatimukseen jos [i] tuotteet eivät ole ADI:n tytäryhtiön valmistamia, [ii] tuotteita on yhdistetty muihin elementteihin ja loukkaus olisi voitu välttää ilman kyseistä yhdistämistä, [iii] tuotteita on muokattu ja loukkaus olisi voitu välttää ilman kyseistä muokkausta, [iv] tuotteita ei ole käytetty niiden varsinaiseen tarkoitukseen tai [v] ohjelmiston ollessa kyseessä, ohjelmisto ei ole ADI:n kyseisen tytäryhtiön julkaiseman ohjelmiston viimeisin versio. Ostaja sitoutuu puolustamaan ADI:tä sellaisia vaatimuksia tai oikeudenkäyntejä vastaan, jotka johtuvat tässä kappaleessa 8[b] mainituista poikkeuksista.

[c] Kun vaatimus on esitetty tai kun ADI katsoo, että vaatimuksen esittäminen on todennäköistä tai kun toimivaltainen tuomioistuin on tehnyt päätöksensä, josta ei voi valittaa, ADI:llä on valintansa mukaan oikeus [i] hankkia ostajalle oikeus jatkaa kyseisten tuotteiden käyttämistä, [ii] korvata tai muokata kyseisiä tuotteita tai [iii] hyväksyä kyseisten tuotteiden palautus ja maksaa takaisin niiden ostohinta vähennettynä 20 prosentin vuosittaisella hinnanalennuksella toimituspäivästä lukien. Yllä on esitetty ADI:n kaikki velvoitteet ja ostajan oikeuskeinot todellisia tai väitettyjä aineettomien oikeuksien rikkomuksia vastaan. Tämä kappale 8 korvaa kaikki muut nimenomaiset, implisiittiset tai lakiin perustuvat sitoumukset koskien kyseisiä loukkauksia.

 

9. OHJELMISTOT

Ohjelmistoja, jotka on lueteltu tämän asiakirjan etusivulla tai jotka on asennettu etusivulla lueteltuihin tuotteisiin, koskevat seuraavat ehdot, mikäli ohjelmistoon ei liity lisenssisopimusta. Ohjelmistoja ei myydä vaan niihin annetaan lisenssi. Sillä ehdolla, että ostaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja, ADI myöntää henkilökohtaisen, rajoitetun, ei-yksiomaisen lisenssin ohjelmiston objektitiedoston käyttämiseen vain ostajan sisäisiin tarkoituksiin. Lisenssi rajoittuu tuotteisiin ja/tai toimipisteisiin, jotka on määritelty ostajan tilauksessa ja joiden suhteen tämä asiakirja on joko tarjous tai vahvistus. Muu käyttö on kiellettyä. ADI pidättää itsellään [tai toimittajillaan] omistusoikeuden kaikkiin tämän sopimuksen pohjalta toimitettuihin ohjelmistoihin, jotka sisältävät luottamuksellista ja omistusoikeudella suojattua tietoa, ja joka omistusoikeus sisältää ilman rajauksia kaikki oikeudet patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin. Ostaja ei saa yrittää myydä, siirtää, lisensoida edelleen, dekompiloida, purkaa tai jakaa edelleen ohjelmistoa mikäli se ei ole näiden ehtojen mukaan erikseen sallittua. Ostaja ei myöskään saa kopioida, paljastaa tai jakaa ohjelmistoja tai muuten saattaa niitä muiden saataville [ilman ADI:n kirjallista lupaa] tai antaa lupaa niiden oikeudettomaan käyttöön. Jos ohjelmisto toimitetaan etusivulla mainitun tuotteen yhteydessä, ostajalla on oikeus siirtää ohjelmiston lisenssi kolmannelle osapuolelle vain jos ostaja myy tuotteen, johon ohjelmiston on asennettu. ADI:llä on oikeus päättää tämän lisenssin voimassaolo, jos ostaja rikkoo näitä ehtoja.

 

10. TAKUU 

Ostaja hyväksyy sen, että ADI on tuotteiden jakelija.  ADI ei anna mitään nimenomaista tai implisiittistä takuuta tuotteista liittyen niiden kaupaksikäytävyyteen, laatuun ja/tai soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön.  ADI ei ole vastuussa tuotteiden takuisiin perustuvista vahingonkorvauksista, mutta ADI antaa ostajan käyttöön toimittajan julkaiseman takuun siinä määrin kun ADI:llä on oikeus kyseiseen takuuseen. ADI-Alarmsystem A/S:n:n tytäryhtiöiden valmistamien tuotteiden takuut on mainittu alla, jos niitä ei ole muutoin kirjallisesti eritelty ostajalle. Kaikki tämän kappaleen jäljempänä olevat viittaukset ADI:hin koskevat sen tytäryhtiötä.

 

Mikäli muuta ei erikseen mainita näissä ehdoissa, ADI takaa kaikin oleellisin osin, että sen valmistamat tuotteet eivät sisällä viallista materiaalia tai valmistusta ja että ne noudattavat asianmukaisia määritelmiä ja/tai piirustuksia.  ADI saa ilmoittamatta ostajalle tästä tehdä tuotteisiin muutoksia, jotka eivät muuta niiden soveltuvuutta tai toimintaa. ADI:n antama takuu on voimassa toimituspäivästä alkaen ajanjakson, joka määritellään tämän asiakirjan etusivulla. Mikäli aikaa ei ole määritelty, takuu on voimassa 12 kuukautta. Tuotteet, jotka eivät vastaa määritelmiä ja jotka palautetaan ADI:lle kuljetus ennalta maksettuna, ADI korjaa tai korvaa valintansa mukaan, ja ne palauttaan edullisimmalla toimitustavalla, kuljetus maksettuna. Tuotteita ei hyväksytä palautettaviksi ilman palautusnumeroa, joka on saatava ennen toimitusta ADI:lle. Tuotteita, jotka ovat pilaantuneet tai kuluneet käytössä, ei pidetä tämän johdosta viallisina. Takuu ei ole voimassa, jos ADI tai valmistaja katsoo, että vian tai vahingon on aiheuttanut asennus, yhdistäminen muihin osiin ja/tai tuotteisiin, tuotteiden muutos tai korjaus, joita ei ole tehnyt ADI, ostajan toimet, laiminlyönnit, väärinkäytökset tai huolimattomuus. Korjattujen tai korvattujen tuotteiden takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun tai 90 vuorokautta lähetyspäivästä riippuen siitä kumpi näitä on pitempi. Ostaja vastaa siitä, että tuotteet ovat sopivia siihen sovellukseen, jossa niitä käytetään. Ohjelmistot, jotka on mainittu etusivulla ja/tai joita käytetään etusivulla mainituissa tuotteissa ja joilla on niiden valmistajan antama takuu, toimitetaan virheettömällä tallennusvälineellä siksi ajanjaksoksi, jonka aikana laitteiston ja/tai järjestelmän takuu on voimassa. Tänä aikana ADI korvaa maksutta viallisen tietovälineen. Mitä tulee ohjelmistojen tai tiedon laatuun tai toimivuuteen, ne toimitetaan sellaisinaan [“AS IS”] ILMAN TAKUUTA. 

Mikäli ADI tarjoaa ostajalle palveluita kuten esimerkiksi koulutusta tai apua tuotteiden konfiguroinnissa tai asennuksessa, ADI tuottaa kyseiset palvelut alalla vallitsevan käytännön mukaisesti ADI:n voimassa olevassa hinnastossa mainittuun hintaan. ADI:llä ei ole mitään velvoitteita ostajaa kohtaan kyseisten palvelujen tuottamiseen liittyen.

Yllä esitetyt takuut ja ehdot muodostavat kaikki näiden ehtojen mukaiset takuut eikä tuotteisiin liity mitään muita nimenomaisia tai implisiittisiä takuita koskien esimerkiksi laatua tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen.  ADI ei takaa, että tuotteet eivät ole vioittuneet tai että tuotteet estävät kaikki henkilövahingot tai omaisuuden menetykset, murtovarkaudet, ryöstöt, tulipalot yms. tai että tuotteet tarjoavat kaikissa olosuhteissa riittävän hälytyksen ja suojan. Ostaja ymmärtää, että oikein asennettu ja huollettu hälytin ainoastaan vähentää sitä mahdollisuutta, että murtovarkaus, ryöstö, tulipalo tai muu vastaava tapahtuu ilman hälytystä, eikä se ole vakuutus tai takuu tällaisia tapahtumia vastaan tai takaa sitä, etteivät ne voisi johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuuden menetykseen. Nämä takuut on tarkoitettu suojaamaan vain ostajaa eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

 

11. VASTUUNRAJOITUS 

[a] ADI ei ole missään tilanteessa vastuussa [i] epäsuorasta tai välillisestä tappiosta; [ii] liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvasta tappiosta; [iii] voiton menetyksestä; [iv] tuottojen menetyksestä; [v] omaisuuden tai pääoman menetyksestä; [vi] odotettavissa olevien säästöjen menetyksestä tai [vii] tiedon menetyksestä.  ADI ei ole vastuussa menetyksestä tai vahingosta niissäkään tapauksissa, joissa vastuu johtuu siitä, että ADI tietää tällaisen todellisen tai mahdollisen vahingon tai menetyksen olevan mahdollinen. 

[b] ADI:n vastuu tilauksesta tai muu näiden ehtojen mukainen vastuu ei missään tilanteessa ylitä niiden tuotteiden hintaa, joihin vaatimus liittyy. 

[c] Nämä vastuunrajoitukset ovat voimassa siitä riippumatta, mikä menetyksen tai vahingon syy on ollut, tai riippumatta vastuuteorioista tai siitä, perustuvatko ne sopimukseen, vahingonkorvausvaatimukseen tai johonkin muuhun seikkaan.

[d] Kumpikaan osapuoli ei rajoita vastuutaan koskien [i] huolimattomuudesta johtuvaa kuolemaa tai loukkaantumista; [ii] petosta tai [iii] seikkaa, jonka rajoittaminen ei lain mukaan ole sallittua.

[e] Ostajan tulee suojata ADI sellaisia vaatimuksia, vahinkoja, tappioita, menoja ja kustannuksia vastaan, joita ADI:lle syntyy joko kolmansien osapuolten ADI:lle kohdistamien vaatimusten seurauksena liittyen tuotteiden yhdistämiseen tai käyttöön sellaisten tuotteiden kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia niiden kanssa, tai seurauksena muusta seikasta, josta ADI ei näiden ehtojen mukaan ole vastuussa ostajalle

 

12. SUOSITUKSET

ADI:n tarjoamaa apua tai suosituksia tuotteiden käytöstä, suunnittelusta tai soveltamisesta ei tule pitää minkäänlaisina nimenomaisina tai implisiittisinä takuina, ja ostaja hyväksyy tällaisen informaation omalla vastuullaan eikä sillä ole sen suhteen mitään velvoitteita tai vastuita ADI:tä kohtaan. Ostaja on yksin vastuussa sen arvioinnista, soveltuvatko tuotteet käytettäviksi sen sovellukseen tai sovelluksiin. Se, että ADI ei anna suosituksia tai apua, ei aiheuta sille minkäänlaisia vastuita. 

 

13. LAIT

a] Ostaja noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia ja määräyksiä jotka ovat voimassa jossain maassa, jossa on asianmukainen lainsäädäntö, mukaan lukien esimerkiksi Yhdysvallat tai muut maat, jotka säätelevät ADI:n toimittamien tuotteiden vientiä tai tuontia, ja hankkii kaikki tarvittavat tuonti/vientilisenssit liittyen ADI:ltä hankittujen, lisensioitujen tai saatujen tuotteiden, ohjelmistojen ja teknologian tuontiin, vientiin, uudelleenvientiin, siirtoon ja käyttöön. Mikäli muuta ei sovita yhteisesti kirjallisesti, ostaja ei saa käyttää tuotteita toimintaa, joka liittyy fuusio- tai fissioreaktioihin tai ydinaineiden käsittelyyn tai kemiallisten-, biologisten tai ydinaseiden käyttöön.

b] ADI:n näiden ehtojen mukaisesti toimittamat tuotteet ja palvelut tuotetaan ja toimitetaan Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.  Ostaja vakuuttaa varmistavansa, että kaikki tuotteet on asianmukaisesti asennettu ja että niitä käytetään niille soveltuvaan käyttötarkoitukseen.   Ostaja hyvittää ADI:lle ostajan tuotteiden toimituksesta tai kolmannen osapuolen tuotteen käytöstä johtuvat kustannukset, vaatimukset, oikeudenkäynnit ja vastuut.

 

14. KUITTAAMISKIELTO

Ostajalla ei ole oikeutta kuitata laskutettua summaa sellaista summaa vastaan, jonka ADI on velkaa ostajalle tai sen tytäryhtiöille.

 

15. WEEE

a] Hinnat eivät sisällä EU:n WEEE-direktiiviin [2002/96/EC] perustuvia jätehuollon kustannuksia, jotka voidaan lisätä hintoihin. 

b] Mikäli kohdassa 15 a ei ole erikseen mainittu kyseistä kustannusta, ostaja on vastuussa sähkölaitteiden jätehuollon rahoittamisesta ja organisoinnista, mikäli WEEE-direktiivin [2002/96/EC] täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä koskee tuotteita.  Ostaja hyväksyy tämän vastuun ja korvaa ADI:lle siitä mahdollisesti aiheutuvat vastuut. Ostaja huolehtii tuotteiden keräämisestä, käsittelystä ja kierrätyksestä lakien ja määräysten mukaisesti ja siirtää tämän vastuun tuotteiden loppukäyttäjille. Mikäli ostaja ei noudata yllä mainittuja velvoitteita, sille voidaan paikallisten lakien ja määräysten pohjalta määrätä tästä rangaistus.

 

16. SOVELLETTAVA LAKI

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen säädöksiä kansainvälisesti ristiriitaisista laeista. Näihin ehtoihin ei sovelleta YK:n kansainvälistä kauppalakia vuodelta 1980 tai sitä korvaavia lakeja. Näihin ehtoihin perustuvat erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimissa.

 

17. HYVITYKSET

Ostaja hyvittää ADI:lle kaikki kustannukset ja vahingonkorvaukset, mukaan lukien asianajajanpalkkiot, joita AD:lle aiheutuu siitä, että ostaja rikkoo näitä ehtoja tai uhkaa rikkoa niitä. 

 

18. MUUT EHDOT

 

Osapuolet saattavat toimittaa toisilleen luottamuksellista tietoa tilauksen yhteydessä. Luottamuksellinen tieto on aina sen luovuttaneen osapuolen omaisuutta, ja vastaanottavan osapuolen tulee pitää se salassa 10 vuoden ajan sen luovutuksesta. Tämä velvollisuus ei koske tietoja, jotka [a] ovat julkisesti tiedossa silloin kun ne luovutetaan tai jotka tulevat julkisiksi muutoin kuin vastaanottajan epärehellisyydestä johtuen, [b] ovat vastaanottajan tiedossa kun tämä saa ne ilman, että vastaanottaja olisi syyllistynyt rangaistavaan tekoon, [c] vastaanottaja on saanut ne kolmannelta osapuolelta ilman tässä kohdassa tarkoitettuja rajoituksia tai [d] jotka vastaanottaja on itse kehittänyt. Kumpikin osapuoli omistaa oman luottamuksellisen tietonsa mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudet patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja liikesalaisuuksiin. Luottamuksellisen tiedon vastaanottaja ei saa paljastaa kyseistä tietoa ilman sen luovuttajan kirjallista etukäteissuostumusta. ADI:llä on kuitenkin oikeus luovuttaa luottamuksellinen tieto tytäryhtiöilleen, työntekijöilleen, konsulteilleen, edustajilleen ja alihankkijoilleen. Nämä ehdot [ml. etusivulla esitetyt] muodostavat koko sopimuksen ADI:n ja ostajan välillä ja ne korvaavat kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset tai yhteisymmärrykset eikä niitä voida muuttaa muuten kuin kirjallisesti yhteisestä sopimuksesta. Ostajalla ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman ADI:n kirjallista etukäteissuostumusta. ADI:llä on oikeus siirtää ehtojen mukaiset velvoitteensa alihankkijalle ilman ostajan suostumusta. Mikään takuu tai toiminta tai kauppatapa, jota ei ole erikseen mainittu näissä ehdoissa, ei sido ADI:tä. Ehtojen otsikot on tarkoitettu yksinomaa helpottamaan ehtojen lukemista eivätkä ne vaikuta näiden ehtojen sisältöön tai tulkintaan.  Mikäli ADI ei pysty täyttämään jotain yksittäistä ehtoa, tämä ei kumoa kyseistä ehtoa tai ADI:n oikeutta noudattaa sitä jatkossa. Mikäli jokin kohta näissä ehdoissa todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa, tämä ei vaikuta muiden tämän asiakirjan ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanoon, ja laittoman ehdon sijaan näihin ehtoihin lisätään vastaava ehto, joka on laillinen ja toteuttamiskelpoinen.  Ehto, joka on luonteeltaan sellainen, että se on voimassa myös ostajan tilauksen päättymisen, peruttamisen tai loppuunsaattamisen jälkeen ADI:N hyväksyttyä tämän on voimassa myös tilauksen päättymisen, peruuntumisen tai loppuunsaattamisen jälkeen. Kaikki ehtojen kirjoitus- ym. virheet voidaan korjata. Näissä ehdoissa ei luovuteta mitään etuja kolmansille osapuolille.

 

Copyright ADI-ALARMSYSTEM