PALOTUOTTEET MURTOILMAISU VIDEO KULUNVALVONTA VIRRANSYÖTTÖ, KAAPELIT JA LAITTEET OUTLET

ADI:sta  - Cookies

 

Tietosuojatiedot ja evästeet

Esittely

ADI-ALARMSYSTEM Finland Oy, sen hallitsemat tytäryhtiöt ja konserniyhtiöt mukaan lukien, [yhdessä “ADI”] pyrkii suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä. Nämä tiedot esittelevät toimet, joilla ADI suojaa asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas vierailee sen sivustoissa tai käyttää online-sovellusta, jossa on linkki näihin tietosuojatietoihin [yhdessä "sivustot"] Nämä tietosuojatiedot kattavat myös tiedot, joita ADI vastaanottaa asiakkaan ottaessa yhteyttä [esimerkiksi kun asiakas lähettää kommentin tai pyytää tukea tuotteelle tai palvelulle]. Tietosuojatiedot kuvaavat ADI:n keräämät henkilötiedot, tarkoitukset, joihin niitä käytetään, ja asiakkaan vaihtoehdot ADI:nsuorittamalle henkilötietojen käytölle. Tämä sisältää myös toimet, joilla ADI suojaa asiakkaan henkilötietoja, ja tiedot siitä, miten asiakas voi tarkastella ja korjata henkilötietojaan. Käyttämällä ADI:n sivustoja tai toimittamalla sille tietoja yhteyttä otettaessa asiakas hyväksyy näissä tietosuojatiedoissa kuvatut tietojen keräämis- ja käyttömenettelyt.

Näiden tietosuojatietojen puitteissa “henkilötiedot” tarkoittavat tietoja, joista tunnistaa tietyn henkilön, kuten nimeä, postiosoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Kun henkilötietoihin liitetään muita tietoja, kuten sähköpostitiedotevalinnat, tuotehankinnat tai asiakastuotevalinnat, nämä muut tiedot muuttuvat myös henkilötiedoiksi.

 

ADI:n suorittama tietojen kerääminen

Suoraan asiakkaalta kerätyt tiedot. Yleisesti ottaen ADI:n sivustoilla voi käydä antamatta mitään henkilötietoja. Joillakin sivuilla voidaan asiakasta pyytää antamaan henkilötietoja, jotta asiakkaan pyytämä palvelu tai tapahtuma voidaan suorittaa. Asiakas voi myös antaa henkilötietoja ottaessaan ADI:in yhteyttä [esimerkiksi kommentti, kysely tai asiakastukipyyntö]. ADI:n keräämiä tai vastaanottamia henkilötietoja voivat sisältää:

  • yhteystietoja, kuten asiakkaan nimi, titteli, yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot ja postiosoite
  • tietoja asiakkaan yrityksestä ja työnkuvasta
  • asiakkaan sähköpostimarkkinointivalinnat
  • taloustietoja [luottokortti- tai tilitiedot mukaan lukien]
  • tietoja, kuten kansallisuus ja asuinmaa, joiden avulla ADI voi määrittää tietyn tekniikan tietojen saatavuuden laillisuuden vientimääräysten nojalla
  • tietoja, joilla mukautetaan ja mahdollistetaan sivustojen käyttö, kuten sisäänkirjautumistiedot ja tekniset tiedot
  • tuotteita ja palveluita koskevat kyselyt ja tilaukset
  • tietoja, joiden avulla voidaan parhaiten selvittää asiakkaan vaatimuksiin parhaiten sopivat tuotteet ja palvelut
  • tapahtuman rekisteröintitietoja
  • asiakkaan antama palaute ADI:nsivustoista sekä ADI:ntuotteista ja palveluista yleensä.

Asiakkaan ei tarvitse antaa mitään näistä tiedoista, mutta jos hän ei tee niin, ADI ei ehkä voi toimittaa pyydettyä palvelua tai suorittaa tapahtumaa.

Automaattisesti kerätyt tiedot. ADI kerää tietoja asiakkaan vierailusta, kuten tarkastellut sivut, siirrettyjen tavujen määrä, napsautetut linkit, avattu materiaali ja muut toiminnot, joita ADI:nsivustoissa tehdään. Nämä tiedot voidaan yhdistää asiakkaan henkilötietoihin, ja yhdistettyjä tietoja voidaan käyttää näiden tietosuojatietojen mukaisesti. ADI kerää myös tiettyjä standarditietoja, joita asiakkaan selain lähettää jokaiselle vieraillulle sivustolle, kuten IP-osoite, selaimen tyyppi, ominaisuudet ja kieli, käyttöjärjestelmä, sivuston käytön päivämäärä ja aika ja sivusto, jossa olevasta linkistä asiakas siirtyi tähän sivustoon. Näitä standarditietoja ei yhdistetä muihin henkilötietoihin.

 

ADI:n suorittama tietojen käyttäminen

Palvelut ja tapahtumat. ADI käyttää henkilötietoja asiakkaan pyytämien palveluiden toimittamiseen tai tapahtumien suorittamiseen, joita ovat muun muassa tietojen toimittaminen ADI:n tuotteista tai palveluista, hankittujen tuotteiden rekisteröiminen, tuotetilausten käsittely, takuukorvausvaatimusten käsittely, tuoteoppaiden korvaaminen, asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen ja sivustojen käytön mahdollistaminen. Jotta ADI:n kanssa asioiminen olisi mahdollisimman yhdenmukaista sivustojen keräämiä tai hankkimia tietoja voidaan yhdistää muilla tavoilla hankittujen tietojen kanssa – kuten saamaan tietoa asiakkaasta ja tavasta, jolla asiakas käsittelee ja käyttää ADI:n tuotteita ja palveluita, kehittämään ja hallitsemaan ADI:n tuotteita, palveluita ja asiakaspalvelua ja toimittamaan Asiakkaalle tietoa häntä mahdollisesti kiinnostavista ADI:n tuotteista ja palveluista.

Sivuston ja tuotteen kehittäminen. ADI  voi käyttää asiakkaan henkilötietoja liiketoiminta-analyysiin tai muihin tarkoituksiin, joilla parannetaan liiketoiminnan, sivustojen ja ADI:n tuotteiden tai palveluiden [uudet tuotteet ja palvelut mukaan lukien] laatua, helpotetaan sivuston käyttöä poistamalla tarve asiakkaan antaa samat tiedot yhä uudelleen tai mukautetaan sivustoja asiakkaan mieltymysten mukaisesti.

Viestintä. ADI  voi käyttää henkilötietoja ilmoittaakseen asiakkaalle ADI:n tuotteista tai palveluista, joista asiakas voi olla kiinnostunut, ja lähettämään kyselyitä ADI:n tuotteiden ja palveluiden käyttämisestä. Asiakas voi estää markkinointiviestinnän ottamalla ADI:in yhteyttä näissä tietosuojatiedoissa oleviin yhteystietoihin. Jokaisessa asiakkaalle lähetetyssä sähköpostiviestissä on myös tilauksen peruutuslinkki, jolloin asiakas voi estää tämäntyyppisen viestinnän toimittamisen. Jos asiakas lopettaa tilauksen, ADI poistaa hänet kyseisestä luettelosta 10 arkipäivän kuluessa.

Työhakemukset. Asiakas voi lähettää tietoja itsestään, kuten ansioluettelon, työhakemuksen tai kyselyn yhteydessä. ADI käyttää näitä tietoja koko organisaatiossaan työsuhteen miettimistä varten. Jos asiakkaan hakemus tai kysely ei tuota tulosta, tiedot säilytetään tulevaa harkintaa varten rajallisen ajan, ellei asiakas ohjeista olemaan tekemättä niin.

Edellä mainittujen käyttökohteiden lisäksi ADI voi käyttää keräämiään tietoja tunnistamaan ja estämään väärennöksiä, immateriaalioikeuden rikkomuksia, ehtojen rikkomista, lain rikkomista tai muuta sivustojen väärinkäyttöä ja vastaamaan niihin.

 

Evästeiden ja Web-majakoiden käyttö

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joissa on hieman tietoja ja jotka ladataan asiakkaan kiintolevylle tai selaimen muistiin, kun asiakas vierailee jossakin ADI:n sivustossa. Evästeet ovat hyödyllisiä, koska ne auttavat jäsentelemään sivustojen sisältöä ja asettelua ja antavat ADI:n tunnistaa tietokoneet ja laitteet, jotka ovat vierailleet sivustoissa ennemmin. Evästeet tekevät useita eri asioita, kuten antavat sivustojen muistaa asiakkaan asetukset ja parantaa sivustojen käytettävyyttä ja suorituskykyä sekä asiakkaan käyttökokemusta.

Sivustoissa voi myös olla sähköisiä kuvia, jotka tunnetaan Web-majakoina tai yhden kuvapisteen GIF-kuvina, joiden avulla voidaan laskea, montako käyttäjää tietyllä sivulla on vieraillut. ADI voi lisätä Web-majakoita markkinointiviesteihin tai tiedotteisiin selvittääkseen, onko viesti luettu ja onko sen mukaan toimittu.

Evästeluokat

ADI:n n sivustoissa mahdollisesti olevat evästeet voidaan jakaa neljään luokkaan: täysin välttämätön, suorituskyky, toiminnallisuus ja profiili sekä mainostus.

1.     Täysin välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, koska niiden avulla asiakas voi liikkua sivustoissa ja käyttää niiden toimintoja erityisesti hakiessaan tietoja ja tehdessään tilauksia. Ilman näitä evästeitä asiakkaan pyytämiä palveluita ei voitaisi toimittaa. Nämä evästeet eivät kerää asiakkaasta tietoja, joita voitaisiin käyttää markkinoinnissa tai muistamaan, missä kaikkialla asiakas on Internetissä käynyt. Esimerkki täysin välttämättömästä evästeestä on “ostoskorieväste”, jota käytetään muistamaan tuotteet, jotka asiakas haluaa hankkia, kun asiakas lisää tuotteita ostoskoriin tai siirtyy maksamaan.

2.     Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoja siitä, miten asiakas käyttää sivustoja, kuten millä sivuilla asiakas käy useimmin ja tuottavatko tietyt sivut virheilmoituksia. Nämä evästeet keräävät vain nimettömiä tietoja, joita käytetään sivustojen toiminnan parantamiseen.

Näitä evästeitä ei käytetä kohdentamaan online-mainoksia asiakkaalle. Ilman näitä evästeitä ADI ei voi saada selville, miten sivustot toimivat, ja tehdä parannuksia, jotka parantavat asiakkaan selainkokemusta. Sivustojen käyttämiä suorituskykyevästeitä ovat Google ja Adobe Analytics [lisätietoja on alla].

3.     Toiminnallisuus- ja profiilievästeet

Näiden evästeiden avulla sivustot voivat tallentaa asiakkaan antamia tietoja, kuten sivuston kielivalinta, ja tallentamaan teknisiä tietoja, joita voi käyttää sivustojen toiminnassa. Ne muistavat esimerkiksi asiakkaan käyttäjätunnuksen ja käyttäjäprofiilin osat. Ne myös varmistavat, että sivustojen käyttökokemus ja ADI:n markkinointi liittyvät asiakkaaseen. Niiden avulla voidaan myös tarjota asiakkaan pyytämiä palveluita, kuten videon katselu tai blogin kommentointi. Näiden evästeiden keräämät tiedot voivat olla nimettömiä, eivätkä ne seuraa asiakkaan selaustapahtumia muissa sivustoissa.

Ilman näitä evästeitä sivusto voi muistaa aiemmin tehtyjä valintoja tai mukauttaa selauskokemusta. ADI käyttää evästeitä esimerkiksi tallentamaan kielivalinnat, jolloin tuotehaun tulokset esitetään oikealla kielellä, ja tallentamaan sivustoissa näkyvän evästetietopalkin ulkoasuun liittyvä valinnat. Tämän evästeen avulla ADI muistaa evästetietopalkin ulkoasuun liittyvän valinnan, kun asiakas vierailee uudelleen sivustossa, jossa hän teki palkin ulkoasun valinnan, ja muissa ADI:nsivustoissa, jotka ovat samalla toimialueella tai samalla ylemmän tason toimialueella.

4.     Mainostusevästeet

Näitä evästeitä voidaan käyttää toimittamaan asiakkaalle mainoksia, jotka liittyvät häneen ja hänen mielenkiintonsa kohteisiin. Niitä voidaan myös käyttää rajoittamaan mainoksen esityskertojen määrää sekä mittaamaan mainostuskampanjan tehokkuutta. Vaikka nämä evästeet voivat seurata muissa sivustoissa käyntiä, ne eivät yleensä tiedä, kuka asiakas on.

Ilman näitä evästeitä, asiakkaan näkemät online-mainokset, eivät välttämättä liity häneen ja hänen mielenkiintonsa kohteisiin.

Evästeasetuksen määrittäminen

Asiakas voi hyväksyä tai hylätä evästeitä. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta asiakas voi muokata selainasetuksia hylkäämään evästeet tai ilmoittamaan, kun tietokoneeseen tallennetaan eväste. Jos asiakas hylkää evästeet, hän ei ehkä saa kaikki ADI:n sivustojen tai muiden sivustojen toimintoja käyttöönsä.

Web-analyysin käyttäminen

ADI seuraa sivustojen vierailukertoja alan standardin mukaisella Web-analyysilla. Nämä analyysipalvelut toimittavat Google Analytics ja Adobe Analytics. Sivustojen käyttöä koskevan evästeen luomat tiedot [mukaan lukien IP-osoite] lähetetään ja tallennetaan Googlen ja Adoben palvelimiin Yhdysvalloissa. Google ja Adobe käyttävät näitä tietoja arvioimaan sivustojen käyttöä, kokoamaan raportteja sivustojen käytöstä sivuston ylläpitäjälle ja tarjoamaan muita palveluita, jotka liittyvät sivuston tapahtumiin ja Internetin käyttöön. Google ja Adobe voivat myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää tai kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen tai Adoben puolesta. Google ja Adobe eivät liitä asiakkaan IP-osoitetta mihinkään muihin Googlella ja Adobella oleviin tietoihin.

Asiakas voi kieltäytyä Web-analyysista asentamalla nämä työkalut tietokoneeseen.

Google Analyticsin kieltäytymislinkki 
Adobe Analyticsin kieltäytymislinkki

Älä seuraa -signaalit ja vastaavat menetelmät

Jotkin selaimet voivat lähettää "älä seuraa" -signaaleita sivustoihin, joiden kanssa käyttäjä viestii. Koska eri selaimet toteuttavat ja aktivoivat tämän ominaisuuden eri tavoin, ei ole aina selkeää, aikooko käyttäjä lähettää nämä signaalit tai tietävätkö käyttäjät edes niistä. Internetin johtavat standardien asetusorganisaatiot eivät ole tällä hetkellä päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä sivustojen tulee mahdollisesti tehdä vastaanottaessaan näitä signaaleja.

ADI ei tällä hetkellä reagoi näihin signaaleihin. Jos ja kun lopullinen standardi määritetään ja hyväksytään, ADI arvioi näiden signaaleiden vastaustavan uudelleen.

 

Asiakkaan henkilötietojen julkistaminen

Ellei seuraavassa ole toisin kuvattu, ADI:n sivustojen kautta keräämiä tai asiakkaan toimittamia henkilötietoja ei jaeta ADI:n ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.

Julkistaminen palveluntarjoajille. ADI palkkaa muita yrityksiä toimittamaan palveluita puolestaan, kuten isännöimään sivustoja, lähettämään tietoja, suorittamaan kyselyitä, käsittelemään tapahtumia, analysoimaan ADI:n sivustoja ja suorittamaan liiketoiminta-analyyseja ja muita analyyseja liiketoiminnan, sivustojen ja ADI:n tuotteiden tai palveluiden laadun parantamiseksi. ADI toimittaa kyseisille yrityksille vain ne henkilötietojen osat, joita ne tarvitsevat kyseisten palveluiden tehokkaaseen toimittamiseen. Nämä yritykset ja niiden työntekijät eivät saa käyttää ADI:lta vastaanottamiaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Julkistaminen jakelijoille ja toimittajille. ADI voi asiakkaan esittämään pyyntöön vastatessaan jakaa henkilötietoja yrityksille, jotka jakelevat ADI:n tuotteita tai toimittavat ADI:lle tuotteita. Näissä tapauksissa nämä yritykset saavat vain ne henkilötietojen osat, joita ne tarvitsevat asiakkaan pyyntöön vastaamiseen, ja nämä yritykset ja niiden työntekijät eivät saa käyttää näitä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Joissakin tapauksissa ADI voi pyytää asiakkaan lupaa jakaa asiakkaan tietoja jakelijoille muuhun markkinointitarkoitukseen kuin asiakkaan esittämään pyyntöön vastaamiseen. Asiakkaan tietoja ei kuitenkaan jaeta tällaiseen markkinointitarkoitukseen, ellei ADI ole saanut asiakkaalta nimenomaista lupaa tehdä niin.

Julkistaminen tapahtumien yhteydessä. Joidenkin tapahtumien yhteydessä ADI voi julkaista joitakin henkilötietoja tai kaikki henkilötiedot rahalaitoksille, viranomaisille ja kuljetusyrityksille tai postipalveluille, jotka liittyvät tapahtuman suorittamiseen.

Julkistaminen yritysostojen tai divestointien yhteydessä. Joissakin olosuhteissa ADI voi strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä päättää myydä, ostaa, fuusioitua tai muulla tavalla uudelleenorganisoida yrityksiä joissakin maissa. Tällainen tapahtuma voi sisältää henkilötietojen julkaisemisen mahdollisille tai varsinaisille ostajille tai henkilötietojen myyjien vastaanottamisen. ADI voi julkaista asiakkaasta säilytettyjä tietoja kohtuullisessa määrin neuvottelujen jatkamiseksi tai fuusion, yritysoston tai ADI:n omaisuuden tai sen osan myynnin viimeistelemiseksi. ADI pyrkii suojaamaan tiedot tämän tyyppisissä tapahtumissa.

Julkistaminen muista syistä. ADI voi julkaista henkilötietoja, jos laki sen sallii tai sitä edellyttää tai jos ADI uskoo sen olevan tarpeen laillisten vaatimusten noudattamiseksi tai ADI:lle esitetyn haasteen puitteissa, suojaamaan ADI:n oikeuksia tai omaisuutta tai, hätätapauksissa, suojaamaan jonkin henkilön turvallisuutta.

 

Turvallisuus

ADI pyrkii suojaamaan asiakkaan henkilötietojen turvallisuuden. ADI käyttää useita erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä suojaamaan asiakkaan henkilötiedot luvattomalta käytöltä tai julkaisemiselta. Asiakkaan toimittamat henkilötiedot esimerkiksi tallennetaan tietokonejärjestelmiin, joiden käyttöoikeus on rajoitettu ja jotka sijaitsevat tiloissa, joihin pääsy on rajattu. Niiden sivustojen osalta, joihin asiakas kirjautuu, on asiakkaan vastuulla varmistaa salasanan suojaus ja olla luovuttamatta näitä tietoja muille. Kun asiakas siirtyy sivustossa, johon hän on kirjautunut, tai samaa sisäänkirjautumismenetelmää käyttävästä sivustosta toiseen, ADI tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden asiakkaan koneeseen sijoitetun salatun evästeen avulla.

 

Asiakkaan henkilötietojen tarkasteleminen

Joissakin tapauksissa asiakas voi tarkastella ja korjata sivustoissa annettuja henkilötietoja siirtymällä sivulle, jolla asiakas antoi tiedot. Asiakas voi aina esittää pyynnön tarkastella ja korjata henkilötietoja, jotka on kerätty ADI:n sivustoista tai jotka asiakas on antanut ottaessaan yhteyttä, tai pyytää ADI:a lopettamaan niiden käyttö ottamalla ADI:inyhteyttä alla oleviin yhteystietoihin. ADI tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen henkilötietojen käyttöoikeuden myöntämistä. Asiakas voi auttaa ylläpitämään tietojen oikeellisuutta ilmoittamalla ADI:lle postiosoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksesta.

 

Myöntymys henkilötietojen kansainväliseen siirtämiseen

Sivustoissa kerätyt tai asiakkaan toimittamat henkilötiedot voidaan lähettää Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joissa ADI:lla tai sen edustajilla tai toimittajilla on toimitiloja. Tietoja voidaan myös säilyttää ja käsitellä siellä. Vaikka kyseisten maiden henkilötietoja suojaavat lait voivat erota asiakkaan asuinpaikan laeista, ADI pyrkii kohtuullisissa määrin varmistamaan, että asiakkaan yksityisyys on suojattu. Käyttämällä ADI:n sivustoja tai ottamalla yhteyttä ja toimittamalla tietoja asiakas hyväksyy tietojen siirtämisen oman asuinmaansa ulkopuolelle.

 

Lasten tiedot

ADI ei tarkoituksella kerää tietoja lapsilta eikä kohdista sivujaan lapsille.

 

Linkit muihin sivustoihin

ADI:n sivustoissa voi olla linkkejä muihin sivustoihin, kuten ADI:n jakelijoihin ja myyntikumppaneihin, ADI:n toimittajien ja palveluntarjoajien sivustoille, ammatti- ja hallinto-organisaatioihin ja julkaisuihin. ADI:llaon myös linkkejä kolmannen osapuolen toimittajiin, jotka isännöivät, ylläpitävät ja käyttävät online-koulutusopintosuunnitelmia. Vaikka ADI pyrkiikin luomaan linkkejä vain sivustoihin, joilla on yhtä korkeat standardit ja yksityisyyden kunnioitus, ADI ei ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä, suojauksesta tai tietosuojakäytännöistä.

 

Näiden tietosuojatietojen valvonta / yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai henkilötietojen käsittelystä, ota meihin yhteyttä:https://uk-eshop.adiglobal.com/Company/Pages/contactUs.aspx. . ADI perehtyy asiaan viivytyksettä ja pyrkii ilmoituksen antajaa tyydyttävään ratkaisuun.

 

Muutokset näihin tietosuojatietoihin

 

ADI voi ajoittain päivittää näitä tietosuojatietoja. Tällöin muutetaan tietosuojatietojen ylä- ja alaosassa olevaa "päivitetty viimeksi" -päivämäärää. Jos ADI oleellisesti muuttaa tapaa, jolla se kerää, käyttää ja/tai jakaa sivustojen kautta keräämiään henkilötietoja, se ilmoittaa asiakkaalle asiasta lähettämällä sähköpostiviestin viimeisimpään asiakkaan toimittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai ilmoittamalla muutoksesta näkyvästi sivustoissa.